Service Vergoedingen

Schema van bijkomende kosten

BIJKOMENDE KOSTEN

OVERZICHT VAN BIJKOMENDE KOSTEN

KOSTEN

Leveringskosten van een sleutel  

Klanten die een  speciale levering nodig hebben van een nieuwe of extra containersleutel buitenom het reguliere service schema

€50

Container Ophaalkosten 

Automatisch ingeplande klanten die hun contract vroegtijdig beëindigen of die ervoor kiezen om aan het einde van hun contract niet te verlengen 

75 € Inclusief 3 consoles. 15 € extra per console na de 4e

Kantoor Verhuiskosten 

Automatisch ingeplande klanten die buiten de cyclus een extra service nodig hebben. Vernietiging vindt plaats op locatie van Shred-it   

50 €

On-Demand 
Ophaalkosten 

Frequente klanten en eenmalige klanten die een veilige en duurzame verwijdering van lege dozen wensen – alleen offsite

De vergoeding is gelijk aan de Prijs voor de dienst

Levering van extra consoles 

Klanten die naast de huidge consoles nog extra consoles willen laten leveren en installeren 

50 €

Brandstoftoeslag

Met ingang van juni 2022 heeft Shred-it een brandstoftoeslag ingevoerd die momenteel maandelijks wordt aangepast op basis van het Oliebulletin van de Europese Commissie.
 

Berekeningsmethode brandstoftoeslag*

De berekening van de brandstoftoeslag is gebaseerd op twee belangrijke factoren: het subtotaal van de factuur vóór heffingen & belastingen en de actuele prijs per 1000 liter brandstof. Op basis van de prijs per 1000 liter brandstof wordt een brandstoftoeslagpercentage toegepast op het subtotaal van uw factuur.

De meest actuele brandstofprijzen vindt u:

 

Dieselbrandstof Prijs (EUR/1000 liter)

Brandstoftoeslag

op zijn minst:

maar minder dan

0000

1300

0.00%

1300

1330

0.25%

1330

1360

0.50%

1360

1390

0.75%

1390

1420

1.00%

1420

1450

1.25%

1450

1480

1.50%

1480

1510

1.75%

1510

1540

2.00%

1540

1570

2.25%

1570

1600

2.50%

1600

1630

2.75%

1630

1660

3.00%

1660

1690

3.25%

1690

1720

3.50%

1720

1750

3.75%

1750

1780

4.00%

1780

1810

4.25%

1810

1840

4.50%

1840

1870

4.75%

1870

1900

5.00%

1900

1930

5.25%

1930

1960

5.50%

1960

1990

5.75%

1990

2020

6.00%

2020

2050

6.25%

2050

2080

6.50%

2080

2110

6.75%

2110

2140

7.00%

2140

2170

7.25%

2170

2200

7.50%

2200

2230

7.75%

2230

2260

8.00%

2260

2290

8.25%

2290

2320

8.50%

2320

2350

8.75%

2350

2380

9.00%

 
Berekeningsvoorbeeld:

Als het subtotaal van uw factuur € 100,00 bedraagt, en de prijs in het Oliebulletin van de Europese Commissie is € 1.750 /1000 liter, dan zou de toeslag 4,0% bedragen op basis van de bovenstaande tabel.
Deze wordt als volgt berekend:
Factuur subtotaal €100,00
Brandstoftoeslag €4,00 (4,0% * €100 = €4,00)
Subtotaal vóór belastingen €104,00 + heffingen & belastingen
 
Let op: Door de timing van de berekening van de brandstoftoeslag, kan er een kleine winst gemaakt worden door het bedrijf op de brandstoftoeslag.